קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליון מיוחד של “סוגיות חברתיות בישראל”

קול קורא למאמרים העוסקים במפגשים בין-תרבותיים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל- “אנחנו” ו”הם” בקמפוסים: האם פני סטודנטים בישראל לקראת רב-תרבותיות?

כתב העת סוגיות חברתיות בישראל מתכוון להקדיש גיליון מיוחד לדיון בנושא זה, המעסיק את המדינה יותר ויותר בשל קבוצות המיעוט המגוונות החיות בה ובשל המתחים הקיימים ביניהן הן מעל לשטח והן מתחת לשטח.

בקמפוסים השונים קיים תמהיל שונה של קבוצות “שלנו” ושל קבוצות “אחרים”. במהלך מפגש בין-תרבותי בקמפוסים, חווים הסטודנטים, מטבע הדברים, התנסויות ומפגשים עם ‘האחרים’ שאינם בני תרבותם או קבוצתם האתנית. לעיתים אלה הם מפגשים ראשונים מסוג זה בשבילם. מפגשים אלה עשויים להרחיב את הידע לגבי ‘האחרים’ כמו גם את הפתיחות התרבותית.

אנו קוראים בזה לחוקרים מתחומי מדעי החברה להגיש מאמרים שעניינם המפגש עם “האחרים” במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה.

המאמרים יכולים להתייחס בין השאר לסוגיות הבאות:

  1. בחינת המפגשים הבין תרבותיים ותכניהם
  2. תרומת המפגשים לשינוי בעמדות סטריאוטיפיות כלפי ‘האחרים’, או לכל שינוי אחר שמפגשים בין-תרבותייים אלה מחוללים
  3. האם האקלים החברתי-תרבותי במוסדות השונים, מזמן מפגשים בין-תרבותיים ומעודד יצירתן של עמדות כלפי רב תרבותיות וצידוד בנחיצותו של חינוך לרב-תרבויות?
  4. האםמפגשים אלה מהווים תשתית לנכונות לשינוי התנהגותי בקרב הסטודנטים בעתיד?

היקף המאמרים אמור להיות 5,000 – 9,000 מילים (בכלל זה רשימת המקורות) ויש להגישם על-פי כללי הכתיבה של ה- APA. כל מאמר חייב לכלול תקציר בהיקף של כ-200 מילים בעברית ובאנגלית תקנית. תקצירים בלשון אנגלית משובשת יוחזרו לכותביהם.

כל המאמרים יעברו שיפוט עיוור של שני קוראים לפחות.

תאריך סופי להגשה: 1 ביולי 2015.

יש להעביר את המאמרים לפרופ’ לילך לב ארי, עורכת אורחת של גיליון זה לכתובת: llevari@oranim.ac.il