קולוקוויום מכללתי

קולוקוויום מכללתי תשע”ט

מהשעה 13:30-14:00
להורדת הקובץ לחצו כאן

שם המציג

נושא ההרצאה

תאריך

סמסטר

ד”ר עירית רוטמן שיקום קרומי קרקע ביולוגיים בצפון הנגב, והקשר להתייחסותו של האדם לשמירת הטבע ,על פי משנתם של הרמב”ם ושל הרב סולובייצ’יק זצ”ל’ יום שני

כ’ בחשון

29.10.2018 סמסטר א’
ד”ר אסתר אזולאי מפגש בין שיר מודרני ודיסלקציה -הפיכת הלימון ללימונדה יום שלישי

ה’ בכסלו

13.11.2018 סמסטר א’
ד”ר תמר לביא בדרך אל פיצוח איגרותיו המחורזות של ר’ רפאל אהרן מונסוניגו

 

יום שלישי

י”ט בכסלו

27.11.2018 סמסטר א’
פרופ’ נחם אילן ‘לקח טוב’: בין מדרש לפירוש יום שני

ט’ בטבת

17.12.2018 סמסטר א’
אילן עמר שינויים ותמורות בגישות החינוך לבעלי צרכים מיוחדים בספרות השו”ת במאות היט’ והכ’

 

יום שלישי

כ”ד בטבת

01.01.2019 סמסטר א’
ד”ר חגית קליבנסקי יוזמות הורים כמענה לאתגרי הפנאי של ילדים עם מוגבלות יום שלישי

ט’ בשבט

15.01.2019 סמסטר א’
ד”ר מרים סקלרץ פגישת מלכיצדק ואברם – מדרש, נצרות ופולמוס יום שלישי

כ”ח באדר א’

05.03.2019 סמסטר ב’
ד”ר יובל בן אבו יקבע בעתיד יום שני

י”א אדר א’

18.03.2019 סמסטר ב’
ד”ר דניאל ניקריטין הטמעת גישות חדשניות בהוראה במסגרת ההכשרה האקדמית והמעשית

 

יום שלישי

כ”ו באדר ב’

02.04.2019 סמסטר ב’
ד”ר שלו שאינסקי הסבת אקדמאים להוראת המתמטיקה: סיפורים אישיים של בוגרות המסלול יום ראשון

ל’ בניסן

05.05.2019 סמסטר ב’
ד”ר איציק עמר נתן הנביא וגד החוזה  – שני נביאים ומלך אחד יום שני

כ”ב באייר

27.05.2019 סמסטר ב’
ד”ר אילן נגר יקבע בעתיד יום ראשון

י”ג בסיון

16.06.2019 סמסטר ב’

קולוקוויום מכללתי – תשע”ח

מהשעה 13:30-14:00

שם המציג

נושא ההרצאה

מועד

סמסטר

ד”ר עדי בלכר הרקע לבקשת האותות של גדעון בגיזת הצמר: ממה חשש ומדוע? ראשון, א’ כסלו 19/11/17 א’
גב’  מירב סויסה סוגיות פתיחה למסכתות התלמוד הבבלי ותרומתן הרעיונית לדיוני המסכת שלישי, י”ז כסלו 05/12/17 א’
ד”ר זהורית דדון אי שוויון בחינוך רביעי, ב’ טבת 20/12/17 א’
גב’ יפית מורדוף סימולציות עם שחקנים מקצועיים בשילוב הכוונה עצמית ככלי לפיתוח מקצועי רביעי, ט”ז טבת 03/01/18 א’
ד”ר אסתר אזולאי היבט סמיוטי – יחסי מסמן מסומן , בשירת אלתרמן ובסידרת ציורים של רנה מאגריט שלישי, כ”ט טבת 16/01/18 א’
ד”ר ישעיהו בן פזי הקשר ומשמעות: מגמות חדשות בחקר סיפורי האגדה שבספרות חז”ל שלישי, י”ד  שבט  30/01/18 א’
ד”ר יוסי בן שבת חמישה פיוטי שבח לרבי יעקב בן שבת ראשון, י”ז אדר 04/03/18 ב’
ד”ר מרים סקלרץ אשת חיל (משלי ל”א) – מאל”ף עד תי”ו שלישי, ד’ ניסן 20/03/18 ב’
ד”ר ירון זילברשטיין הקדשת העיר ירושלים בתקופת שיבת ציון: בין יוספוס לספרות חז”ל’ שלישי, כ”ה ניסן 10/04/18 ב’
ד”ר  אסתר גואטה התחבולה הספרותית כאמצעי לעיצוב ערכי מוסר- עיון במחברת ה  27 ב’תחכמוני’ לאלחריזי שני, ח’ אייר 23/04/18 ב’
ד”ר אריה חיון “בטובה ושלא בטובה”: קולי בית שמאי וחומרי בית הלל? עיון מחודש בעדי הנוסח שלישי, כ”ג אייר 08/05/18 ב’
ד”ר זאב קאים הסתגלות אקדמית של סטודנטים שלישי, ח’ סיון 22/05/18 ב’
ד”ר אבישג אדרי חינוך ביתי שלישי, כ”ב סיון 05/06/18 ב’
גב’ רחלי פריש “כי לא תאבד… עצה מחכם ודבר מנביא” – החכמה בספר ירמיהו שני, ה’ תמוז  18/06/18 ב’