כנס בינלאומי בנושא: משפרים הוראה באקדמיה

Improving University Teaching

ימים שלישי – חמישי, כ”ד – כ”ו בתמוז תשע”ז, 18 – 20 ביולי 2017

הכנס הבין-לאומי בנושא משפרים הוראה באקדמיה (Improving University Teaching)
מתקיים בפעם ה-42 ומתמקד הפעם בהערכה (הערכת הוראה, למידה, תכניות לימוד והערכה לשם למידה).
בכל שנה כנס IUT מציע הזדמנות למשתתפים מכל העולם ומתחומי דעת שונים (רפואה, הנדסה, ספרות מוזיקה ועוד)
לשתף בפרקטיקות, בתגליות ובאתגרים שמטרתם לשפר את האפקטיביות של ההוראה וההדרכה במוסדות להשכלה גבוהה

נושא הכנס: מעריכים מחדש את ההערכה

עד לאחרונה התייחס המונח “הערכה” בעיקר להענקת ציונים לסטודנטים על סמך ביצועיהם בקורס,
אך כיום התרחבה משמעות המונח באופן מהותי.
סטודנטים, מרצים ומוסדות כאחד מוערכים כעת במגוון ממדים, ולצורך קשת רחבה של מטרות.
כספי הציבור המשמשים למימון ההשכלה הגבוהה הצדיקו את הקריאה לאחריותיות רבה יותר,
אך המוסדות הפרטיים נתונים גם הם ללחץ להוכיח שהצהרותיהם בדבר “מצוינות” המחקר וההוראה אכן מבוססות.

בה בעת, נוכחותה הגדלה של ההערכה מעלה שאלות הנוגעות ללב ההשכלה הגבוהה.
אילו ביצועים נחשבים? האם יש לראות באוניברסיטה מנוע מחקר, מקפצה לקריירות של הסטודנטים, או מודל היברידי המשלב את שני ההיבטים?
האם מטרת ההערכה היא בראש ובראשונה להציע משוב שימושי, או להגיש פסק דין סופי על הביצוע?
ולבסוף, עד כמה הכלים שבידינו מצליחים למדוד ביצועים בפועל? האם אנו מודדים את הדברים הנכונים, או, כפי שטוענות הביקורות, רק את מה שקל למדוד?

במהלך שלושת ימי הכנס בתל אביב נדון בשאלות הללו ובהיבטים נוספים של ההערכה האקדמית.
הכנס יתקיים במכון מופ”ת – מרכז מחקר ופיתוח ישראלי מוביל בתחום ההוראה והלמידה. אנו מקווים שתצטרפו אלינו.

הנושא המרכזי בכנס מורכב משישה נושאי-משנה:

הערכת הלמידה בקרב סטודנטים/ הערכת הביצועים של הסגל האקדמי/ דירוג המוסדות החינוכיים.
שיפור ההערכה העצמית/ הערכה מסכמת מול הערכה מעצבת/ מחקר עדכני בתחום ההערכה.

לפרטים ולקול קורא יש להיכנס לאתר הכנס www.iutconference.com
*באתר מופיעה עלות ההשתתפות בכנס שנערך בשנה שעברה. אנו עושים מאמצים להפחית את עלות ההשתתפות בכנס שיתקיים השנה

Dear Colleague,
I am writing to invite you to participate in the 42nd International Conference on Improving University Teaching, to be held in Tel Aviv, Israel, from July 18th through July 20th 2017. The theme of this year’s conference is “Assessment Reconsidered.” Information about our theme and sub themes is available at our website, www.iutconference.com, where you will also find the link for proposal submissions.
IUT Conference – Improving University Teaching | Annual …
www.iutconference.com
Our Upcoming 2017 Conference Theme: Assessment Revisited. Until recently, the term “assessment” referred primarily to grading students on their classroom performance.
Our submission deadline this year is February 3d, 2017; presenters will be notified of our decision by March 3d. (All papers to be presented at the Conference will be included in the Conference proceedings.) Additional information about accommodations and conference tours will be posted on the web site as it becomes available.
This year’s conference is hosted by the Mofet Institute, a national intercollegial center for research and programs in teacher education and professional development.
Tel Aviv, with its large student population and vibrant cultural life, offers the conference a congenial setting.
I very much hope you can join us in Tel Aviv next July for what promises to be a warm and lively conference.
With best wishes,
Jim Wilkinson
President, IUT