קול קורא להגשת מאמרים לספר בנושא מרחבים משותפים במערכת החינוך בישראל

יצא קול קורא להגשת מאמרים לספר בנושא מרחבים משותפים במערכת החינוך בישראל  בעריכתם של ד”ר אילנה פאול-בנימין וד”ר רוני ריינגולד.

מועד אחרון להגשת תקצירים 30 ביוני

מועד אחרון להגשת המאמר המלא 30 בדצמבר 2018.  

הנחיות ופרטים נוספים: https://bit.ly/2GvobDC